Het Cargo Community System project

De vzw CCS is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Havenvereniging (d.i. de koepelfederatie van de private havengemeenschappen van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen), de 4 havenbesturen, de Vlaamse overheid, de Administratie der douanen en accijnzen van de federale overheid en de private havensector.

Cargo Community System beoogt een performante “infostructuur” door middel van een adequaat ICT-platform en -systemen. De VZW heeft dan ook als globale doelstelling: de efficiëntie van de aan havens gerelateerde transport- en logistieke processen te verhogen. Om deze efficiëntieverhoging te kunnen realiseren zal de VZW trachten om de doorlooptijd van de logistieke processen te verkorten, de kosten per processtap en dus de totale kosten van de logistieke processen te verlagen en de aantrekkelijkheid van Flanders Port Area te verhogen.

De VZW neemt in deze context de rol van coördinator en initatiefnemer op en zal via een proces van analyse, prioriteitstelling en business cases de nodige intiatieven ontwikkelen. Op deze manier zal de Vlaamse Havenvereniging in samenwerking met de 4 havenbesturen en de Vlaamse Overheid meehelpen aan het verhogen van de competitiviteit van onze Vlaamse Havens.